D7 Onsdagslördag

D7 Onsdagslördag
lördag, september 8, 2018 - 09:00

Detta blir en fantastik onsdagstouring en lördag så att vi som jobbar i veckorna får vara med på en onsdagstur. Här blir det både grus och asfalt.

Håll dig uppdaterat på hemsidan efterhand som detaljer kring turen kommer.