Gruppkörning, öppen grupp

Gruppkörning, öppen grupp

Denna grupperingsordning syftar till att gruppen kör med de snabbaste längst fram. Gruppering blir i praktiken omvänt av ”Samlad gruppkörning”.

Detta körsätt nyttjas främst av åkare som känner varandras körsätt och som ofta tycker bäst om att köra i eget tempo.

Att köra i öppen grupp kräver ofta mera erfarenhet än i ”Samlad gruppkörning” eftersom tempot ofta är högre.

Position i gruppen
Den snabbaste kör längst fram, näst snabbast nummer därefter etc.. Har man en motorcykel som ligger bak och man känner att denne vill åka i högre hastighet så bör man vinka denne vid första lämpliga tillfälle. Hålls inte 3 sekunders avstånd så är det troligen att den bakre MC vill köra om - vinka fram denne.

Kontakt bakåt -vägbyte
Kommer kompisen bakom dig på efterkälken när du kör i öppen grupp så kör vidare i ditt eget tempo. Men när vi behöver svänga av till en annan väg så väntar du och gruppen på att kompisen bak kommer i kapp. Stanna om möjligt på höger sida vid korsningen tills du ser att han uppfattat att du svänger. Kör sedan ifatt gruppen. Du ska sålunda alltid veta vem som kör efter dig.

Den som kör sist - vinkar OK när han är framme vid gruppen som har stannat för vägbyte. Lämpligt att ha körkarl också.