Gruppkörning, samlad grupp

Gruppkörning, samlad grupp

Denna grupperingsordning syftar till att gruppen kör ihop och tillgodoser att man kan njuta av bl.a. att åka tillsammans. Osäkra eller ovana förare placeras relativt långt fram i gruppen. Detta för att undvika att "gummisnodden" åker fram och tillbaka. Detta skapar irritation hos bakomvarande.I praktiken blir det så att den som kör långsammast styr hela gruppens hastighet. Därför är det bra att ha honom/henne långt fram.

Position i gruppen
Vi kör aldrig om varandra när vi kör i ”samlad grupp”. Den positionen som vi har när vi startar behåller vi till nästa stopp. Undantaget är när vi behöver kommunicera för att tanka, gå på toaletten eller annat som inte kan vänta. Vederbörande kör då om hela kön och antingen kommunicerar med ledaren eller tar över som ledare för att köra av på lämplig avfart eller dyl. Säkerhetsansvaret ligger hela tiden hos den som bryter formationen.

Håll kontakten bakåt
Håll uppsikt i backspegeln. Kommer kompisen bakom dig på efterkälken så saktar du in så att du hela tiden har kontakt med honom. Försvinner han ur sikte av någon orsak så stannar du på vägen och inväntar honom. Gruppledaren vänder tillbaka för att se vad som hänt och gruppen samlas genom att gruppledaren kör förbi alla och återtar tätpositionen.

Kökarl – ”Akterlanterna”
Ledaren utser en kökarl som kör sist. Denne kör om möjligt med färgat väst så att ledaren alltid kan se honom.