Om styrelsen

Om styrelsen

BMW-klubbens styrelse består av åtta personer som väljs av föreningens årsstämma.

Vilka som ingår i styrelsen hittar du under Om klubben/Funktionärer. Styrelsen träffas vid två-fyra tillfällen under året och har däremellan styrelsemöten på distans.

Protokoll från styrelsemöten finns under Arkivet/Dokument. Har du några frågor är du alltid välkommen att ta kontakt med någon av oss i styrelsen.