TIPS: kolla granndistriktens aktiviteter!

TIPS: kolla granndistriktens aktiviteter!

Du kanske bor nära våra granndistrikt? Det lönar sig alltid att kolla om dom kanske har något för dig!

ALLA aktivieter är öppna för alla klubbens medlemmar, oavsett vilket distrikt du tillhör. Så titta in på:

D4  Gävleborg,   D6  Värmland-Dalarna,   D7  ABC-län,   D9  Östergötland