Flera starka fördelar med Klubbförsäkringen!

Flera starka fördelar med Klubbförsäkringen!

Genom ett unikt avtal med försäkringsbolaget SVEDEA har BMW-klubbens medlemmar möjligheten teckna mc-försäkring gällande för mc, förare samt passagerare.
Denna Klubbförsäkring är framtagen med kravet "den bästa för de flesta".
Klubbförsäkringen har funnits i nu snart tre år. Vi konstaterar att en betydande del av klubbens medlemmar insett försäkringens fördelar.
Har du jämfört dina nuvarande försäkringsvillkor med vad Klubbförsäkringen erbjuder!?
Ytterligare många medlemmar skulle tjäna på att välja Klubbförsäkringen. (Ring SVEDEA 0771 - 160 190 och kolla upp just dina möjligheter)
Ju fler vi blir desto starkare blir klubbens förhandlingsposition...

Länk till klubbförsäkringen