Valberedningens förslag till val av styrelse och revisorer 2017-2018

Valberedningens förslag till val av styrelse och revisorer 2017-2018

I Bumsen 2.17 fanns inte Valberedningens förslag till val av styrelse och revisorer för 2017-2018 med. Förslaget kommer att finnas med i kommande Årsmöteshandlingar för 2017. Vi vill sprida informationen separat genom denna artikel på hemsidan och via mail till samtliga medlemmar.   //Valberedningen

Valberedningens förslag till val av
STYRELSE I BMW MC-KLUBBEN SVERIGE 
Enligt stadgarna väljs samtliga styrelseledamöter på 2 år. Av styrelsens 8 ledamöter väljs 4 udda år och resterande jämna år. Vid klubbens årsmöte i Arjeplog den 30 juni 2017 ska ledamöter väljas till följande styrelseposter (mandat inom parentes):
 • Kassör (2 år)
 • Sekreterare (2 år)
 • Regionombud Nord (2 år) 
 • Regionombud Öst (2 år) 
Valberedningens förslag till val av
STYRELSELEDAMÖTER 
 • Kassör: Mia Blom (omval 2 år) 
 • Sekreterare: Bror Gårdelöf (omval 2 år)
 • Regionombud Nord: Magnus Mörtling (omval 2 år) 
 • Regionombud Öst: Andreas Wennborg (omval 2 år) 
Följande ledamöter valdes på 2 år vid årsmötet 2016 och kvarstår i styrelsen ytterligare 1 år 
 • Ordförande: Niclas Elneus, Kalmar
 • Regionombud Syd: Lennart Andersson, Lomma
 • Regionombud Väst: Lars Levén, Göteborg
 • Kommunikationsansvarig: Kristina Rosic, Stockholm
Valberedningens förslag till
REVISORER FÖR VERKSAMHETSÅRET 2017 – 2018 
 • Ordinarie revisor: Anders Naeslund, KPMG (omval 1 år)
 • Revisorsuppleant: Fredrik Hagman, Stockholm (omval 1 år) 
 
 

Hälsar,

Gunnar Elmgren, sammankallande (Region Väst), Nils-Erik Ringlander (Region Öst)
Hans Sundvall (Region Nord), Magnus Brobeck, Adjungerad (Region Syd)
Valberedningen i BMW MC-klubben Sverige 

 

Bilder