Gruskörning

Vårt distrikt med angränsande områden är rikt på grusvägar av varierande kvalitet och lämplig för den intresserade att utforska. Klubbens medlemmar brukar delta i olika grusaktiviteter och bl.a. är Inge Lahtis årliga grustur i norra Finland värt att nämna. Detsamma gäller den årliga grusturen i september, även kallad för Silverlandsturen värd att nämnas i detta sammanhang. Turer tilldrar sig i Norrbottens och Västerbottens inland. Mer info om dessa aktiviteter kommer senare.

Annons