Gruskörning

Sedan flera år har Grus en framträdande plats bland D10:s aktiviteter. Vi har ett antal grusarrangemang varje år vilket uppskattas av åkare såväl inom det egna distrikt som i ett antal andra distrikt i vårt avlånga land.

Det första som ska hanteras är en baskunskap om körning på detta trevliga men för en del lite skrämmande underlag. Vi försöker att varje år ha någon form av utbildning för alla grus-intresserade MC-förare, oavsett om man vill få god färdighet att säkert ta sig fram eller om man mest kör asfalt men vill jobba bort den skräckartade förtjusningen (?) för grus som många brottas med.

Distriktet arrangerar dags-/helgutflykter på grus av varierande svårighetsgrad såväl under våren som hösten. Ofta kan man själv välja svårighetsgrad på de olika körningarna. Vi är också ett antal personer som reser till andra distrikts grusarrangemang, allt måste ju inte ske direkt hemmavid! Ett led för att vidga vyerna är att vi samordnat det tryckta årsprogrammet för D6, D8 och D10 (dvs Region Väst). På så sätt blir det enklare att se vad som arrangeras och var.

MCQ, dvs. de kvinnliga medlemmarna, har egna grusevenemang. Ibland deltar enbart tjejer, ibland är alla förare välkomna. Sist men inte minst så försöker vi ha några kvällsturer på grus under april – augusti.

Samtliga arrangemang finns på hemsidan under D10 och uppdateras löpande med senaste informationen och nya evenemang. På distriktets Facebooksida sprids ofta information med kort varsel. Håll dig uppdaterad!

 

Hälsningar

Lars Levén

Vikt: 
-18

Annons