KNIX

Bilder

Sedan 2006 har vi arrangerat fortbildning i körteknik enligt SMC:s upplägg för ”Grundkurs Knix”: http://www.svmc.se/school/Fortbildningar/BKK_pa_Gokartbana/

Vi samarbetar med SMC Väst och deras utbildade instruktörer. Observera att detta är en riktigt kvalificerad fortbildning i körteknik. Något som du inte får i en trafikskola.

Avsikten är att utveckla din körskicklighet genom instruktion, övning och återkoppling. Därmed förbättras din observationsförmåga, medvetenhet om dina gränser och förmåga att behärska oväntade situationer. Så gott som alla får ett antal AHA-upplevelser. Dessutom är det riktigt ROLIGT. Baktanken är, i enlighet med klubbens utbildningspolicy, att vi skall ha noll antal skadade och förolyckade i vår MC-körning.

Eftersom det behövs ca 3000 repetitioner för att en teknik skall sitta säkert skall man deltaga ofta. Vi har tre olika nivåer på grupperna för att täcka allt från förstagångsdeltagare till de som kört mycket på bana.

Körningarna arrangeras på Borås Motorstadion i Viskafors/Svaneholm samt Varbergs gocart.

De är öppna även för icke medlemmar. BMW medlemmar har dock ett subventionerat pris. Kolla detaljer och mer info under årets aktiviteter.

Grupper (indelning sker på plats):

Steg 1: Har ej gått kurs på bana tidigare. Första steget i utbildningen.
Steg 2: Har gått steg 1 tidigare.
Steg 3: Har gått steg 2 tidigare.
Steg 4 kör vi inte på Knix. Vi rekommenderar intresserade att anmäla sig till någon av SMC:s kurser på storbana. Se SMC:s hemsida för mer info.

Din MC skall vara försäkrad enligt samma regler som SMC tillämpar. Den skall även vara i trafiksäkert skick.

Välkommen att själv medverka som funktionär. Kontakta DO så slussar hon/han dig vidare till vår KNIX-ansvarige.