Kvällsturer

Ambitionen är att köra kvällsturer en vardag i veckan från v16 till v38. Dock endast sporadiska körningar i semesterperiod v26-v33.

Det är asfaltsturer om inget annat anges. Samling 17:45, turlängd ca 10–12 mil och fikapaus (medhavd fika).

Turer meddelas i huvudsak i vår Facebook grupp ”BMW klubben D10” på helgen inför kommande vecka. Om turen ställs in alt flyttas, meddelas detta senast kl 16 dagen innan på samma forum.
Eftersom turerna ofta planeras med kort framförhållning, så hinner vi inte annonsera dem på hemsidan.

De vanligaste startplatserna är: ST 1 Kungälv södra, Shell Lerum, Shell Landvetter och Shell Fjärås. Om slutmålet är annan plats meddelas detta samtidigt.

Särskilda mcQ-turer för tjejer: Ibland får killarna också åka med. Det meddelas i så fall.

Nytt för i år är att det också finns möjlighet att köra kvällsturer med start i Borås. Vanligtvis startar kvällsturerna vid Preem Hulta 17.30 på onsdagar om vädret är Ok.

Turerna meddelas i huvudsak via vår Facebook grupp ”BMW klubben D10” på helgen inför kommande vecka. Om turen ställs in alt. flyttas, meddelas detta senast kl 16 dagen innan på samma forum.
Eftersom turerna ofta planeras med kort framförhållning, så hinner vi inte annonsera dem på hemsidan.

”Spontanturer”: Vill du ut och köra och ha sällskap, så skriv lite kort i vår facebookgrupp D10 var och när ni träffas. Det behöver inte vara något märkvärdigt. Huvudsaken är att slippa kör ensam och få trevligt sällskap!

Välkomna!

Vikt: 
0

Annons