Måndagsfika

Varje måndag 17.30 - 18 träffas medlemmar på Café Tintin, Linnégatan 57 för en fika och en pratstund. Spontana kvällsutfärder kan förekomma.

Vid Linnégatan 57 finns MC-parkering på trottoarens ytterdel. När du kommer på Linnégatan från Järntorget, kör försiktigt upp på cykelbanan från korsningen Linnégatan - Nordenskiöldsgatan och tar en plats.

Information kan du få från Björn 031-524030 alt. 070-3139905 eller från Clas 031-270379 alt 070-2623207.

Annons