Nyhetsbrev D9

Om du vill ha våra nyhetsbrev via email så måste du se till så att din adress är registrerad i Membit. Om du inte tillhör D9 men vill få våra nyhetsbrev ändå så hör av er till Kansliet och be dem lägga till er som ett "Medlemsattribut".

Ni kan hitta våra nyhetsbrev här.