Annica Furudahl

Annica Furudahl
Teamansvarig mcQ
Ses oftast på GS 700 och på grusvägar i trakterna av Vissefjärda.
annica.furudahl@gmail.com
070-576 93 93