Internationellt

Senaste gallerier i Internationellt

Det finns inget innehåll i denna grupp.

2

Här publicerar vi internationella arrangemang som är intressanta för medlemmar i BMW MC-klubben Sverige. Det kan t.ex. handla om inbjudningar från andra BMW klubbar.

Har du någon intressant träff eller inbjudan från annat land att förmedla till kamrater i klubben så informera ditt distriktsombud så kan vi skapa aktiviterer på hemsidan som vi väljer att visa enbart på denna sidan för aktiviteter i andra länder som vi kan åka till. 

Artiklar

Det finns inget innehåll i denna grupp.