Kontakta BMW MC-klubbar

Kontakta BMW MC-klubbar

Klubbens webbmaster
Magnus Brobeck, webbmaster@bmwklubben.se

Klubbadresser
BMW MC Klubben Sverige
c/o Yvonne Andersson
Hensviksvägen 37
760 49 Herräng

Klubbens kansli
E-post till Kansliet
BMW MC-klubben, Sverige
c/o Yvonne Andersson
Hensviksvägen 37
760 49 Herräng

Telefon: 08--580 800 07 (telefontid: Måndagar 14.00-18.00)

Bankgiro
5615-5807 (ej fakturerade medlemsavgifter & övriga inbetalningar)
5615-5955 (fakturerade medlemsavgifter)
Organisationsnummer
857205-0261

Har du frågor eller synpunkter till webbredaktioner, skicka din kommentarer härifrån: kontaktformulär.

Annons