Valberedning

Valberedning Region Syd
Niclas Elnéus
Telefon: 0730-782224
Valberedare Region Norr
Hans Sundvall
Telefon: 070-629 31 19
Valberedare Region Väst
Gunnar Elmgren
Sammankallande i valberedningen
Telefon: 0703-731982
Valberedare Region Öst
Nils-Erik Ringlander
Telefon: 0702-540750