Utbildning

Riksaktiviteter

Senaste gallerier i Utbildning

Det finns inget innehåll i denna grupp.

En sektion för Utbildning

Annons

Artiklar

25 jan

BMW MC-klubben Sverige i samarbete med Svedea och SMC har nöjet att bjuda in klubbens medlemmar till en utbildningshelg med inriktning på Touring.
BMW MC-klubben Sverige arrangerar en specialdesignad kurs för oss som åker touring. Syftet med kursen är att du skall hantera ditt fordon med större kunskap och förstå de mekanismer som gör att du blir en säkrare förare och därmed får mycket större nöje av dina resor. Kursen vänder sig i första hand till medlemmar i BMW-MC-klubben Sverige. Kursen genomförs på Anderstorp Race Way, Anderstorp.