Dansk modell

Dansk modell

Denna grupperingsordning syftar till att ledaren vid varje korsning pekar på väggrenen vart nummer två ska stanna och peka i den riktning som ledaren kört och vart gruppen ska. Sisteman samlar upp alla framförvarande personer som stannat i korsningar. Sisteman kallas ofta för "Sweeper".

Ett annat namn på modellen är Cornerman modellen.

Detta körsystem är mycket bra när det finns många korsningar, rödljus, etc. i stadskörning och när man är fler än 6-10 stycken.

När ledaren inte har flera MC bakom sig vet han om att han måsta stanna och invänta gruppen som då samlas igen.
Det är ganska roligt att köra efter detta system, eftersom att det konstant är full aktivitet och växling på positioner i gruppen. Och det ger en avstressad körning utan krav på att ligga direkt bakom framförvarande motorcykel.