VI - Bränsletank m.m.

Bränsletank m.m.

Jag har nu gjort en del på Gullan. Jag har demonterat tanken, samt stripeat upp näbben. Dessutom är det mycket att rengöra när man kommer åt.

Jag skall byta bränslefilter, samt montera snabbkopplingar på ledningarna. 
Jag tömde ur bensinen på detta sätt: Jag avlägsnade tanklocket samt "roll-overventilen". Sedan stack jag ned en sughävert och tömde på så sätt ut bensinen. När den var nästan tom, så att jag orkade lyfta den så tog jag av tanken och bar den till arbetsbänken. Där lutade jag bakändan på tanken uppåt och stack ånyo ned häverten i främre hörnet. Då blev tanken i det närmaste helt tom. När jag återmonterade roll-overventilen och tanklocket satte jag även dit en ny O-ring. Den gamla hade "växt" och passade dåligt. Jag återkommer när jag byter filtret.
Som skydd under pågående arbete har jag satt dit temporära pluggar på bränsleledningarna som sitter kvar på mc:n.
Eftersom jag skall demontera katalysatorn så har jag lokaliserat kontaktstycket för lambdasonden.
Bifogar bilder på stripead näbb, temporära pluggar samt lambdasondens kontaktstycke.