VII - Bränsletank

Bränsletillförsel

Detta arbete bör äga rum utomhus eller i väl ventilerat utrymme, bensinångorna är inte så trevliga att inandas under såpass lång tid som detta arbete ändå tar.

För att enkelt och säkert veta att armaturen återmonteras på rätt ställe, så bör man märka upp hur den sitter. Hur jag gjorde visar jag bild på i nästa inlägg, med de foton som ej kom plats här. Jag har även färgmärkt den ena bränsleledningen, både på tanken och vid inloppet till bränslefördelaren.
Tilläggas bör att vid detta arbete gäller verkligen min käpphäst "moment, moment". Det är ömtåliga saker som sitter fast på armaturplattans insida, dels flottören med sin långa arm, samt diverse elkablar. Så, tag det lugnt, inga hårda tag här!
Observera att det även är två ventilationsslangar som sitter fästa på baksidan av plattan. Dessa måste avlägsnas när man försiktigt lyft upp den en liten bit. Det är trångt, så för de med "händer som dasslock och fingrar som lunchkorv" kan det säkert bli svårt att utföra detta!

Efter det att man lossat de två slangarna, de sitter med "engångsklammer", så lyfter man försiktigt ut hela armaturen. 
Därefter reste jag tanken upp och med hjälp av en sughävert tömde jag tanken på den sista bensinen. Bild bifogas.

Tänk på att det rinner/droppar bensin ur bränsleslangarna och pumpen!
Hur armaturplattan ser ut, och vad som är vad visas på bifogad bild.

Därefter avlägsnar man filtret, även detta sitter med "engångsklammer". Dessa är lätta att släppa spänningen i genom att klämma "vulsten" på tvären, med en ändavbitare. Sedan demonterar man filtret, till det ändamålet har jag en speciell tång. Denna tång gör att man har full kontroll när man lugnt och städat pressar bort slangen från anslutningen på filtret. Bifogar en bild på detta arbetsmoment.

Vid monteringen av det nya filtret var noga med att tillse att det kommer "åt rätt håll", dvs. att flödesriktningen blir rätt. Det finns en pil på filtret. För kännedom om hur gammalt det utbytta filter var så finns händelsevis tillverkningsdatum på filtren.
Jag föredrar original "engångsklammor", de är små och smidiga. Men för att kunna montera dem rätt krävs dock ett speciellt verktyg. Hur det går till visar jag också på bild.

Sedan återstår bara att montera allt i rätt ordning. Glöm inte en ny O-ring under armaturplattan! Varför kan Ni se på bifogad bild.
Stoppa försiktigt in armaturen och lägg ned den såpass mycket att de två ventilationsslangarna går att montera. De är uppmärkta från fabrik, den ena är vit i änden och har motsvarande vit markering på röret på utsidan.
Till den slangimensionen saknade jag tyvärr engångsklammor. Jag använde i stället ABA Mini slangklämmor. Tänk bara på att det är trångt när armaturplattan skall in i sitt slutliga läge, man får noga kontrollera hur den ena klämman vrids för att ej ta i kanten.

Jag bytte muttrarna mot rostfria Nylockmuttrar och nya rostfria brickor. Muttrarna drar man stegvis, först en, sedan den mittemot, sedan tillbaka ett steg i sidled osv osv, till dess att alla är jämnt dragna. Åtdragningsmoment: 5Nm.

Nu återstår bara för mig att montera nya yttre slangar och snabbkopplingar. 
Som "pricken över i" har jag monterat nya, rödeloxerade skruvar runt tanklocket, samt bytt ut bränsledekalen mot en ny. Visar även bild på detta.