VIII - Momentverktyg

Momentverktyg

Att skruvförband skall dragas med ett visst moment har nog de flesta åtminstone hört talas om. Men att döma av alla de felaktigt åtdragna förband som finnes, är det troligen just så att det bara har gått in i ena örat för att lika fort rinna ut ur det andra.Den vanligaste felaktigheten är att det drages alldeles för hårt.

Många resonerar som så att det sitter inte fast ordentligt om man inte drager åt så att det knakar, både i maskindelen och i armarna.

Detta förfaringssätt är totalt förkastligt!
Vid för hård åtdragning riskerar man inte blott att skada gängorna på/i skruven-muttern-pinnbulten eller hålet, nej man riskerar dessutom att deformera det maskinelement som man ämnar fästa. 
Sned- och sönderdragna topplock, fälgar, insugningsrör och förgasare, bromstrummor med mera med mera äro legio inom fordonsbranschen. 

Det är således inte enbart rätt moment i den enskilda skruven som är viktigt, utan av minst lika stor betydelse är att samtliga skruvar som håller exempelvis en kåpa ärdragna lika mycket.

Åtdragningsmomentets storlek är så komplicerat att beräkna, det är beroende på så väldigt många faktorer, (skruvens hållfasthetsklass och material, torra eller smorda gängor, materialet i det som skall sammanfogas, förspänning, ytbehandling med mera), att jag finner det överstiga såväl min teoretiska kompetens samt syftet med denna "verkstadskurs" att gå närmre in på det ämnet.

Därför nöjer jag mig med att konstatera att det moment som anges i verkstadshandboken är det rätta. För andra skruvförband, där åtdragningsmoment ej anges, gäller att man antingen arbetar efter erfarenhet och känsla, eller använder de generella tabeller som finnes. I dessa tabeller anges åtdragningsmomentet för olika skruvar. De är således ett riktvärde som kan användas om man saknar vetskap om och känsla för detta arbete.

 

 

Hur skall man då gå tillväga för att säkerställa att man drager åt med det rätta momentet?
Jo, man använder ett verktyg som antingen visar det uppnådda momentet, en sk.momentmätare (se bild nedan till vänster) eller en sk. momentnyckel(sebild nedan till höger) som vid det förinställda önskade momentet på något sätt ger signal om att "nu är det klart". 
Dessa momentnycklar finns i olika utföranden och prisklasser.
De vanligaste är av den sk. klickande typen, dvs de avger ett knäpp samtidigt som man känner en liten vikning i skaftet. De har dock den nackdelen att man kan överdra, för de löser inte ut så att dragkrafen upphör. Det gör däremot den typ som kallas vikmomentnycklar, samt den typ som heter utlösande momentnycklar.

För den verkliga finsmakaren som vill kosta på sig en ordentlig vertygsuppsättning finns det även momentskruvmejslar samt momentnycklar där man i stället för en fyrkanttapp för hylsa har lösa ring- eller u-nycklar att montera på.

Momentmätare är inte att rekommendera för allmänt verkstadsbruk. Inte på grund av att de är "sämre", men de är svårare att arbeta med. Detta beroende på att man måste avläsa varje dragning på en skala varvid risken för felavläsning bl.a beroende på parallaxfel, dålig belysning och annat är stor.

Den översta momentmätaren på bilden, fabrikat BACHO, använder jag i princip enbart för kontroll av mina momentnycklar.

Vilka storlekar behöver man då ha?
Jag för min del har tre stycken, en 1/4", en 3/8" och en ½". På så vis täcker jag in åtdragningsmoment från 5Nm till 210Nm.

Beträffande fabrikat, så är mitt råd samma som det jag givit förr; köp ett bra och känt märke, och så dyrt som Du har råd med. Dessutom gäller samma sak här som förr, fint utförda verktyg med hög finish är oftast goda verktyg. 
Att ett individuellt testprotokoll/provningscertifikat medföljer varje enskilt verktyg är naturligtvis självklart.

Till slut vill jag bara påpeka något som egentligen borde vara en självklarhet. Men jag har tyvärr under årens lopp sett så många avskräckande exempel, så därför dristar jag mig till att skriva följande påpekanden. 
En momentnyckel är ett instrument som skall behandlas med varsamhet! Det vill säga, den skall inte förvaras nedslängd i en verktygslåda, utan gärna i sin låda i ett skåp eller annan avskild plats. 
Den är ingen hammare! 
Ej heller någon brytspak.
Använd den inte i onödan som spärrnyckel.
Efter användning, släpp justeringen till den lägsta inställningen.
Efter att den legat oanvänd länge, mjuka upp funktionen genom att lösa ut den några gånger på lite olika värden.
Tappa den inte i golvet, utan hantera den försiktigt som det precisionsinstrument den är! 
Följer Du dessa råd har Du en tillförlitlig vän i många år.