X del 1 - Bromsvätska fram

Byte av bromsvätska i främre kretsen

ARBETSBESKRIVNING

Vi har redan kommit en god bit på väg genom att vi redan gjort klart bakre kretsen, och på så vis har allting demonterat samt verktygen framme.

Lossa först den ena calipern och demontera beläggen. Låt den andra sitta kvar med beläggen mot skivan som stopp. På så vis behöver man inte tänka på de kolvarna. 
Motionera kolvarna på samma sätt som är beskrivet i förra avsnittet om bakhjulsbromsen. Enda skillnaden nu är att det är fyra kolvar i varje caliper. Detta innebär, förutom att man får ännu mera ont i fingrarna, att det är tre tvingar som skall användas samtidigt. 
Bild 1.

Här ger jag ett mått på hur långt man utan risk kan pressa ut kolvarna. Sex-sju fulla intryckningar med handtaget in till styret är lagom. 
När den första calipern är klar, stoppar man i beläggen provisoriskt och hänger den färdiga calipern över bromsskivan. Därefter motionerar man kolvarna i den andra calipern.
När även denna är färdig tar man återigen bort den första och pressar in kolvarna. Nu skall man om allt är rätt gjort alltså ha åtta kolvar som är fullt inpressade i botten. Kontrollera att detta är fallet, eftersom varje kolvinpressning kan medföra att en annan åker ut litegrann.

Nu justerar man styret på samma sätt som jag beskrev det i avsnittet om byte av kopplingsvätska, men åt andra hållet, men i fallet Gullan inte fullt höger, utan mera rakt fram.
Demontera locket på vätskebehållaren samt membranet. Jag påminner återigen om vikten av att iakttaga största försiktighet vid detta moment, med tanke på bromsvätskans färgborttagningsegenskaper.

Töm behållaren på samma sätt som tidigare beskrivits. Jag kan nu nämna att om man, liksom jag, ämnar montera styrförflyttare som tarvar en längre bromsslang, är det lämpligt att passa på att montera densamma nu. Detta innebar att behållaren då kan tömmas fullständigt med sköljsprutan.

Nästa steg är liksom när det gällde bakhjulet ABS-enheten. Detta arbetsmoment är exakt lika som det i avsnitt 1 beskrivna, utom att det nu är den högra luftnippeln som skall användas. Skillnaden är att om slangen skall bytas, så suger man tomt i ABS-enhetens luftnippel. Detta för att tömma slangen. Därefter utbytes denna, och när det är klart går man vidare med att fylla på vätska och fortsätta suga ur i samma nippel. När det kommer en jämn, icke bubblig vätskeström avslutar man på ABS-enheten.

Nu är det höger caliper som står i tur. Om den inte är modifierad så är det samma procedur som gäller där som det gjorde vid kopplingsvätskebytet. Det vill säga, demontera sexkantpluggen och ersätt den med en luftnippel. Det är samma luftnippel som användes till kopplingen. Skruva in luftnippeln i botten så den tätar, och vid luftningen öppnas den ½ varv. 

Sug fram så att bromsvätskan är klar och fin, avsluta sedan på sedvanligt förut beskrivet sätt, med att demontera luftnippeln och återmontera sexkantpluggen.
Sedan återstår den sista calipern, den vänstra. Den är försedd med vanlig luftnippel redan från fabriken, och erbjuder således inga konstigheter alls.

När även denna caliper ger klar och fin vätska ifrån sig återstår bara att justera nivån i behållaren. Denna skall med inpressade kolvar och med styret rakt fram och återställt i sina överfall vara vid maxmärket inuti behållaren. Detta märke visar samma nivå som synglaset. Efter det att nivån är justerad, locket och membranet påmonterade sättes bromsbeläggen och caliprar på plats och åtdrages med föreskrivet moment.

Är nu arbetet rätt utfört så är tryckpunkten på handtaget väldigt långt ut, ingen svampighet får heller kännas.
Dessutom reagerar bromsen för mycket lågt ansättningstryck.

Bild 2 visar begagnad bromsvätska i sköljsprutan. Ny vätska är i det närmaste färglös och syns knappast i motsvarande situation.