X del 2 - Bromsvätska bak

Mimmi Xa - Byte av bromsvätska bak

BYTE AV BROMSVÄTSKA I BAKRE KRETSEN

Även nu använder jag samma vacuumbromsluftare som i föregående avsnitt! Dessutom bör påpekas att den service jag utför är på en GS (åtminstone RS av samma årsmodell har ett annat bromsok) av årsmodell -00, dvs den har INTE EVO-bromsarna (delintegral med servo) Det underlättar även nu att ha någon till hjälp, av samma anledning som i förra avsnittet. Dessutom tillkommer det ett arbetsmoment i samband med bromsarna, nämligen motionering av kolvar. Det arbetet underlättas betydligt om man är två. Beskrivning av detta moment gör jag i texten.

ARBETSBESKRIVNING

Som tidigare gäller; demontera tanken och dynan, såvida detta inte redan är gjort.

Därefter lossas det bakre bromsoket, detta är lämpligt att göra först, enär det annars föreligger en risk att man under det arbetet lätt skvimpar ut bromsvätska ur behållaren. Demontera klossarna. Därefter pressar man in båda kolvarna i botten. Nu är det lämpligt att medhjälparen trycker ned bromspedalen försiktigt under det att man med fingrarna håller emot kolvarna med samma kraft, och på så vis känner att de löper lika. Om de gör det är det bra, men om en släpar lite efter så betyder det bara att just den sena kolven får motioneras lite extra. Pressa in kolvarna igen, och kläm fast den ena. Jag använder en liten snabbtving till detta. När det nu bara är den ena kolven som är rörlig, så arbetar man sålunda: pressa ut, OBS! FÖRSIKTIGT SÅ ATT INTE KOLVEN HOPPAR UT! kolven så långt det går. Jag har tyvärr inte mätt det måttet, men jag arbetar med en känsla och ett ögonmått, som åtminstone jag har skaffat under åren som säger stopp när det är bra. Om den skulle hoppa ut är det ingen anledning till panik. Gör rent kolven ordentligt med ny, ren bromsvätska, och sätt in den igen. Men tänk på bromsvätskans färgborttagande egenskaper! En viss "byrålådeffekt" uppstår lätt när kolven är riktigt långt ut, så pressa jämnt, inte bara på ena kanten när den skall in igen.

När kolven är ute, torka rent den med en luddfri trasa, fuktad med ren bromsvätska. Droppa därfter på av densamma och pressa in. Denna procedur med ut-torka rent-smörja-in upprepas till dess att kolven känns och ser ren och fin ut, samt till dess att den löper lätt. När den ena kolven är färdig, övergår man till den nästa och uppprepar samma procedur.
Detta är ett moment som är tacknämligt att vara två om. Medhjälparen håller calipern och sköter bromspedalen, under det att man arbetar med kolvarna. Dessutom är det väldigt påfrestande för fingrarna att klämma in kolvarna, de går även i perfekt skick ganska tungt. Åtminstone mina fingrar klarar inte så mycket av sådant arbete. Då är det lämpligt att göra halva jobbet var.

När kolvarna är motionerade och bedömda som godkända är det klart för att byta bromsvätska. Bild på hur detta arbete med kolvarna går till kommer i nästa kapitel, som behandlar främre kretsen

Tag av locket och membranet. Sug behållaren i det närmaste tom. Fyll med ny bromsvätska. Det första luftningsstället är på ABS-enheten! Det är den vänstra luftnippeln som gäller för bakre kretsen. Anslut vacuumbromsluftaren och förfar på samma sätt som det jag beskrev i ovanstående kapitel. Med nya belägg skall nivån vara vid max-märket på behållaren. Bild 1

Efter det att ABS-enheten är klar går man vidare till calipern. Denna skall skall ha båda kolvarna intryckta och hållas vågrätt, konstruktionen är nämligen sådan att det annars stannar gammal bromsvätska kvar i en ficka. Luftnippeln pekar då snett bakåt. Bild 2

Anslut vacuumluftaren och genomför arbetet på samma sätt som tidigare beskrivits. Återmontera beläggen samt calipern. Momentdra luftnippel och caliper.
Naturligtvis passar man på att kontrollera beläggen samt dess glidsprintar. Dessa glidsprintar brukar jag behandla med en helt torkande Gleitmo 980 Hellfarbener Gleitlacki sprayform. Beläggen löper så lätt och fint på de så behandlade sprintarna. De blir även så halkiga att ingen smuts fastnar på dem, dessutom rostar de inte.