XI - Service & Underhåll

Service & Underhåll

Denna gång skall jag, precis som rubriken anger, berätta om några service- och underhållsåtgärder som jag utfört. Detta trots att de inte står med i serviceschemat.
Det är just av denna anledning som jag tycker de är synnerligen viktiga. Och det av den orsaken att en mc som servas enligt schema på en firma, får aldrig något utöver servicepunkterna översedda. Om ens det, många verkstäder slarvar nog med vissa punkter.

Svaret som ges när någon klagar på att de hoppat över något brukar vara i stil med: Den grejen händer (nästan) aldrig nå´t med...
eller:
 

Dä´ä onödi´t, dä´behövs inte...

För min del föreligger även en annan anledning, nämligen den att jag känner mig inte fullt tillfreds om inte jag vet att just jag har gjort service och annat på det sätt jag vill ha det gjort. Dessutom vill jag lära känna min mc in i minsta detalj, och så är det känslan man får när verkligen allt är justerat perfekt, allt är smort som skall vara det och så vidare.
Så är det ju det där med "Mimmistandard" och "Ship shape and Bristol Fashion" som är så viktigt för mig. Finputsningen är ju så mycket lättare att genomföra när allt, eller nästan allt är isär.

Tyvärr måste jag avsluta inledningen med att säga att jag har inga foton denna gången. Jag har helt enkelt glömt bort att dokumentera dessa små arbeten. 
Men det är inga märkvärdigheter jag skall berätta om, så det skall gå bra att beskriva åtgärderna enbart muntligt. Jag lovar att bättra mig när jag kommer till nästa "större" arbete jag skall göra.

Det första av dessa småjobb var att kontrollera den nedre bussningen i främre fjäderbenet, samt smörja den i hylsan där den sitter fastskruvad. Ett enkelt arbete. Tänk bara på att ha en bräda eller liknande av lämplig tjocklek under framhjulet så att inte gaffeln går isär för långt när man demonterar skruven. Föjaktligen skall mc:n stå med bakhjulet mot marken när man gör detta arbete.
Smörjmedel: Molykote Longterm 2Plus

Det andra arbetet var att jag smorde bussningarna och kullederna till växelpedalen. Dessa var fullkomligt torra, och var absolut utan tillstymmelse till smörjmedel. Även detta är enkelt, tänk dock på att värma den del av fotstödet där skruven är ingängad innan Du försöker lossa pedalen! Detta eftersom skruven är säkrad med en låsvätska. Jag använde en värmepistoll samtidigt som jag ansatte spärrskaftet med bitsen. När lämplig värme var uppnådd kändes det med en gång hur skruven lossade. Den lossar lätt när temperaturen är den rätta, den är nämligen inte hårt dragen, blott 35 Nm.
Gängsäkringen här är en flergångs, dvs. inte vanlig Loctite. Den korrekta benämningen på denna har tyvärr fallit mig ur minnet för närvarande.
Smörjmedel: Molykote Longterm 2Plus

Det tredje arbetet var sidostödet. Detta glappade mera än vad jag kunde tillåta. Vid demonteringen förstod jag orsaken. Skruven var nämligen allt för löst dragen. Detta innebar att bussningen inte varit fastklämd som den ska, och detta hade fått till föjd att såväl gaffeln på sidostödet som fästörat slitits. Jag åtgärdade på följande sätt:
Ny skruv och bussning, samt dessutom tillverkade jag ett shims, som jag placerade mellan öra och gaffel. Slitaget var ju inte jämt, varför tjockleken inte skulle vara lika över hela shimsets yta. Att mäta dessa små skillnader är helt onödigt, jag filade, provade, filade igen och höll på till dess att glappet var eliminerat. För att shimset hela tiden skall ligga på rätt ställe, vilket är absolut nödvändigt med tanke på att det inte är lika tjockt överallt, utformade jag det så att den yttre formen inte är cylindrisk, utan är utformad efter gaffelns form. Det följer således med sidostödets rörelse. 
Skruven på sidostödet skall låsas med Loctite. 
Smörjmedel: Molykote Longterm 2Plus

Det fjärde arbetet jag behandlar i dag berör bromspedalen. 
Bussningen i pedalen smordes, så även den led som förbinder pedalen med kolvstången. Dessutom inte det minst viktiga: Spelet i pedalen i förhållande till bromscylindern justerades.

Detta var alldeles för stort på Gullan, och följden därav var att pedalen tog djupt ner. Det underlättar att vara två vid detta arbete, en som mäter och en som justerar.
Detta spel mätes och justeras på följande sätt: Det rätta spelet är 0.2 mm och det mäts med bladmått mellan anslaget för bromsljuskontakten på bromspedalen och bromsljuskontaktens tunga.
Justeringen göres med den gängade stången som förbinder pedalen med bromscylindern. Här måste man tänka på en sak, nämligen att stången är inte säkrad nedåt! Detta innebär att om man inte trycker lite på pedalen när man justerar så får man aldrig rätt mått. Håll således bladmåttet på rätt ställe, tryck ned pedalen och justera samtidigt på stången så att man till slut får det exakt rätta spelet. Det är mycket viktigt att kolvstången inte spänner mot bromscylinderns kolv, eftersom det då föreligger risk för släpbroms! Ett varningens ord är därför på sin plats!
Mitt råd blir alltså: Är Du inte ABSOLUT SÄKER på att göra rätt, LÅT HELLRE BLI detta moment! Överlåt det då till någon fullt kompetent mekaniker, som vet vad hon/han gör.
Jag vet nämligen att det finns "glada amatörer och hemmafixare" som gjort galet just på detta arbete, och bränt upp såväl bromsbelägg som bromsskiva!
Smörjmedel: Molykote Longterm 2Plus

Det femte arbetet var kontroll av elektriska förbindningar och kontaktstycken. Till min stora glädje upptäckte jag inte en enda oxiderad eller på något annat sätt skadad förbindning. Antingen är Gullan i bra skick från början(vilket jag märkt att hon är, frånsett vissa saker jag nämnt), eller också är det ett bättre utförande på GS än på S. (se Bengt Allevads tråd "Vinterservice i Trångsund") Den enda förbindning jag gjorde något med var B+ på startmotorns solenoid. Jag lossade båda anslutningarna, även de var för löst åtdragna, putsade med fin slipduk samt återmonterade, med rätt åtdragningsmoment.

Slutligen så kontrollerar jag nu efterhand alla skruvförband på motorcykeln, de som går att komma åt utan att ta isär växellåda, motor och liknande naturligtvis. Jag har hiotat många förbindningar på Gullan som varit allför löst dragna!