XIV - Smålackering

Smålackering

Även i dag har jag ägnat mig åt diverse lackeringsarbeten. Det finns i mitt tycke alltför många svarta plastpluggar och detaljer på en GS. Det ger ett billigt IKEA intryck att ha det så anser jag. Däremot kan de med lite färg pryda sin plats, och antingen bli ett blickfång, eller också göra att detaljen ifråga smälter in i omgivningen och icke blir så framträdande i sin tafflighet.

Det jag lackerat i dag är följande detaljer:
Locken över tändstiften samt täcklocken över teleleverlagringarna på motorblocket.

Samma procedur användes i dag som den jag beskrev i föregående avsnitt, nr 13. Dvs thinnertvättning, våtslipning, grundering med plastgrund, grundering med füller/haftgrund, våtslipning, grundering ytterligare några gånger med våtslipning emellan. När jag var nöjd med grundarbetet var det dags för ytan. På locken till tändstiften valde jag en röd kulör som så noga jag kunde välja överensstämmer med de röda stripesen. Som avslutning klarlack.

På teleleverlocken var det samma förarbete, men en ljus fälgfärg som yta. Även här avslutade jag med klarlack.
Bild nedan.

Några tips om lackering.

Det är av största vikt att man bryter vassa kanter, det är omöjligt att få färgen att fästa annars. Jag förvärmer både färg och arbetsstycke en smula, med hjälp av värmepistol. Sedan forcértorkar jag även i viss mån med hjälp av samma apparat.

Vid sprutningen är det mycket viktigt att tänka på att spruta flera tunna lager, inte för snabbt efter varann, utan precis så att färgen just satt sig mellan dragen. Detta gör att man slipper gardiner och rinningar. 
När man sprutar flera smådelar skall man inte ha dem på samma arbetsbord, då blir det väldigt lätt torrsprutning, med färgrök på den som står intill den man arbetar med. Det gäller således att förflytta antingen sig själv mellan arbetsstyckena eller att flytta på dem.
Detta således under förutsättning att man inte förfogar över en riktig modern sprutbox. Det gör inte jag, utan använder för närvarande garaget som sådan. Bilen får stå utomhus.