XIX - Elinst. typfall

Elinstallation typfall

Jag skall här försöka att beskriva hur jag har utfört den ombyggnad samt komplettering av elsystemet på min 1150GS som jag tidigare nämnt.

Jag ville uppnå följande:

  1. Att förbättra ljuset genom att dra grövre kablar samt mata via reläer.
  2. Att komplettera med kompressorhorn, som tack vare sin relativt höga elförbrukning (18A) ej kan matas via de extremt klena originalkablarna, utan behöver nya kablar och ett relä som klarar den erforderliga strömmen.
  3. Att komplettera med extraljus av kurv/dimljustyp som komplement till halvljuset. Främst för att synas bättre.

Denna installation kräver fyra reläer, så den första frågan som skulle ha ett svar var sålunda: var skall jag placera dessa? Det är nämligen trångt under "skalet" på en GS. 
Dessutom ville jag ha samtliga grupper avsäkrade. Jag upptäckte snabbt att det inte fanns någon plats till en säkringsbox, och i originalboxen finns inte fyra lediga platser. Likaså finns det där ej heller plats till fyra reläer.
Förövrigt ville jag inte in i den centralen av den anledningen att där är för trångt för en installation såsom jag bygger och vill ha den. Alltså inte så liten, smidig och elegant, utan av rejäl och kraftig industristandard. I och för sig snygg och prydlig den också, men inte så liten och nästan omärklig.

Hur lösa detta? Jag fann till slut en plats för reläerna, och det var på luftrenarlocket. Detta var möjligt genom att jag tillverkade en plåt som jag fäste med skruvarna för diagnosuttaget. Detta flyttade jag upp till en plats på den nya reläsatsen. 
Frågan om att få systemet avsäkrat löste jag mycket enkelt; Hella har 30A reläer med inbyggda säkringar, varför fyra sådana inköptes.

Då återstod bara frågan om kabeldragningen. Jag började med tjockströmmen. Jag matade varje relä med en separat 4mm2 kabel. Som tryckpunkt valde jag B+ (generator) samt klämma 30 på startmotorn. Att jag gjorde på detta sättet var av den enkla anledningen att ringkabelskorna byggde så mycket att B+ anslutningen inte rymde fyra anslutningar extra. Dessutom var det enklare att få en snygg installation på detta vis. 4mm2 kablar tar ganska mycket plats, så det hade blivit väldigt trång att ta ut alla fyra på samma ställe.

Dessa kablar förlade jag i Systoflex, först de två från generatorn som sedan fick sällskap med de återstående två från startmotorn. Systoflexen är naturligtvis av olika dimension beroende på hur många kablar samt av vilken area det är som ligger i. Denna kabelstam drog jag sedan upp till reläsatsen.
I nästa del av "Verkstadsrapport" berättar jag om hur jag kopplade in ljuset, kompressorhornet samt extraljusen, samt hur jag kopplat jordpunkterna.

Bild 1 visar relähållaren med reläer. 
Bild 2 visar relähållaren på plats.
Bild 3 visar generatorn med nya kablar.
Bild 4 visar startmotorn med nya kablar.
Bild 5 visar skarven på kabelstammen.