XX - Kompressorhorn

Installation av kompressorhorn

Till att börja med vill jag bara tala om att jag inte som jag lovade i förra avsnittet, kommer att beröra samtliga de installationer som jag har gjort i detta avsnittet, eftersom det enligt mitt tycke blir för omfattande, samt för många bilder på en gång.
Därför behandlar jag, som framgår av rubriken, endast i dag installationen av kompressorhorn.

Redan från början retade jag mig på den ynkliga signalen på min GS. Det var en stor försämring som BMW gjort, i jämförelse med tidigare modeller, som haft bilhorn. Ljudet på Gullans tut var närmast av en löjlig mopedkaraktär. Absolut inte värdigt en BMW! 

Således bestämde jag mig på ett mycket tidigt stadium att ersätta denna lilla tuta med en ordentlig, helst av presslufttyp.
Men som bekant är det trångt, och ont om plats för dylika, ofta skrymmande signalhorn.

Jag sökte och fann ett fabrikat, STEBEL, som har ett förhållandevis kompakt kompressorhorn. Det är i ett av mig icke tidigare skådat utförande, med kompressor och dubbla horn i en sammanbyggd enhet. Inte mycket större än konventionella kraftiga elektromekaniska horn.
Denna modell heter "NAUTILUS", och jag kan lova att ljudet är mycket bra!

Trots det förhållandevis kompakta utförandet var det inte helt enkelt att få det på exakt rätt plats. Att få det i rätt läge medförde mycket prövande och funderande för att det skulle gå fritt för gaffel och annat. Inte minst var det viktigt att gaffeln skulle gå fri i ändlägena. 
På sedvanligt "Mimmimanér" gjorde jag alltså ingen ritning eller skiss, utan bestämde först hur jag ville ha det, och sedan utformade jag hållaren så som jag tänkt ut.

Jag tillverkade alltså en speciell hållare som jag fäste på originaltutens fästpunkt. 
Denna hållare tillverkade jag av 2mm Alu-plåt, som jag dels knäckte kanterna på för styrkans skull, samt bockade i den erforderliga vinkeln för hornets placering. Slitsen som jag klippte upp för denna bock tigade jag sedan ihop.
För att säkerställa monteringen och avlasta fästet har jag dessutom fäst hornet i bakkant, upp i den gjutna främre ramen.

Elektriskt var det inga problem att koppla in detta horn. Originalkablarna är alldeles för klena för att använda till detta horn, det drar 18A, så att ens tänka på att mata via originalledningarna är uteslutet. De är bara på 0,5 mm2.

Jag använde original +kabeln till manöver på mitt nya signalhornsrelä, och matar det nya hornet via en 2,5mm2 ledning, och en lika grov kabel som jordledning. Jorden har jag anslutit i ett kraftigt jordtag. 
Kabelförläggningen utförde jag så som jag tidigare beskrivit i denna "handledning".

Att det i originalinstallationen redan ingår ett relä spelar ingen roll; det innebär endast att manövern nu styrs via ett relä. Precis som i en "riktig" installation där man ofta styr det "stora" reläet, som då heter kontaktor via ett manöverrelä. På så vis fick jag in lite "industrikänsla" även på min mc.

Bild 1 visar fästet olackat och osvetsat
Bild 2 visar fästet svetsat och lackat
Bild 3-4-5 visar signalhornets placering