XXI - Strålkastare

Inkoppling av strålkastare samt extraljus

Inkopplingen av strålkastarna utförde jag enligt följande.
Som manöver använde jag de ursprungliga ledningarna som varit matning till strålkastarna. Dessa kopplade jag således till reläerna. Det finns många ställen att ta ut denna signal, men jag valde att kapa originalledningarna framme vid strålkastarna och skarva i ny kabel som jag ledde till reläerna. Dessa förlade jag i samma Systoflexslang som övriga nya kablar, dvs. matning till belysning, signalhorn och jordledningar. 
Som matning till strålkastarna valde jag 2,5mm2. 

Extraljusen var enkla att montera enligt anvisningarna som medföljde den sats jag köpte. Det var en komplett sats från Wunderlich som heter MICROFLOOTER. 

Ljusbilden är kurv/dim och jag har dem inkopplade så att jag kan ha dem tända ihop med halvljus, vilket som bekant under dagtid är tillåtet på mc.
Till denna sats hörde även ett kablage och en strömbrytare. Detta valde jag dock att utelämna vid min installation. I stället matar jag dessa extraljus från ett relä på min egentillverkade reläsats. Till dessa gjorde jag så att jag från reläet drog en 4mm2 kabel fram till under instrumentpanelen. Där grenar den av sig med en 2,5mm2 kabel till varje extraljus. 

Som brytare valde jag att inköpa en AUTOSWITCH, även den från Wunderlich. Denna elektroniska strömbrytare är en mycket genial sak som påverkas av blinkersåterställningen. ett långt tryck på sagda tangent påverkar strömbrytaren. 
Till denna brytare hör en kontrollampa, en tvåfärgad LED. Denna lampa monterade jag i instrumentpanelen.

Slutligen vill jag nämna några ord om jordledningarna. Jag drog nya separata ledningar från varje enskild förbrukare, delvis där så var lämpligt i samma Systoflexslang som övriga kablar fram till avgreningspunkten, i övrigt i separata slangar. Kabelarean valde jag till 2,5mm2. Liksom matningen inte skall vara klent tilltagen, skall ej heller jordförbindelsen vara det!
Dessa ledningar anslöt jag till ett rejält jordtag, i den främre ramen/styrhuvudet.

BILD 1 visar extraljusen
BILD 2 visar Autoswitch samt dess placering
BILD 3 visar kontrolllampans placering i panelen
BILD 4 visar jordtaget med ledningarna anslutna